Skip links

Användarvillkoren

 

Användning av denna webbplats som tillhandahålls av STUDEX Scandinavia AB (nedan kallad STUDEX) omfattas av följande användarvillkor. Vänligen läs igenom de noga innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte den här webbplatsen

Om du anger eller överför personuppgifter när du använder den här webbplatsen godkänner du att sådan information kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i STUDEX sekretesspolicy. Webbplatsens värd befinner sig i Schweiz

STUDEX kan när som helst uppdatera eller ändra dessa användarvillkor. Den senaste versionen är bindande. Denna webbplats innehåller särskilda regler, som har företräde framför användarvillkoren

Här hittar du vår integritetspolicyn och annan juridisk information.

Upphovsrätt
Innehållet på denna webbplats är föremål för upphovsrätt. STUDEX låter dig se, hämta och tillfälligt lagra enskilda sidor på denna webbplats på en dator uteslutande för icke-kommersiell användning. Innehållet får varken ändras eller användas utan skriftligt tillstånd från respektive ägare i andra elektroniska eller tryckta publikationer. Detta gäller även reproduktion, permanent lagring eller överföring av innehåll från denna webbplats. Eventuella brott mot dessa bestämmelser innebär att omedelbart förstörs allt tryckt eller nedladdat innehåll. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare skadeståndsanspråk. Varumärken och kommersiella beteckningar används på denna webbplats. Även om dessa inte är märkta som sådana är de ändå föremål för alla relevanta lagar och förordningar.

Länkar till andra webbplatser
Länkarna till andra leverantörers webbplatser som finns på denna webbplats tillhandahålls som en tjänst till användarna på vår webbplats. Om du klickar på en sådan länk kommer du att lämna STUDEX webbplats. Tillgång till en extern webbplats via en länk på denna webbplats är helt på egen risk. Dessa externa webbplatser är föremål för respektive leverantörs ansvar. När du först länkar till dessa externa webbplatser har STUDEX kontrollerat dessa webbplatser för eventuella lagliga överträdelser. Vid den tiden var det inte uppenbart någon laglig överträdelse. STUDEX har ingen inverkan på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade webbplatser. En permanent kontroll av externa länkar kan inte genomföras av STUDEX konkreta tecken på lagliga överträdelser. Eventuell kännedom om sådana överträdelser leder till omedelbar borttagning av sådana externa länkar. Inkluderingen av externa länkar innebär inte att STUDEX äger, godkänner eller stöder innehållet. Det betyder inte heller att STUDEX annonserar för dessa produkter, tjänster, innehåll, information eller material eller att det finns någon anknytning till STUDEX.

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på denna webbplats görs tillgänglig utan några garantier, särskilt för noggrannheten, fullständigheten eller lämpligheten för särskilda användningsområden och – om innehållet – eller överträdelse av tredje parts rättigheter och immateriella rättigheter. På denna webbplats ger STUDEX vårdråd för öronhåltagningar. Detta är kosmetisk rådgivning och bör inte tolkas som medicinsk rådgivning. Vi tillhandahåller faktainformation genom lekman. Denna information ska inte ersätta råd eller behandling av en läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Dessutom bör det inte missuppfattas som en uppmuntran till självdiagnos, självbehandling eller ingen behandling av en eventuell sjukdom eller infektion. STUDEX kan när som helst ändra innehållet på denna webbplats utan föregående meddelande. Vi gör allt för att hålla webbplatsen uppdaterad, även om vi inte på något sätt måste göra det. Dessutom garanterar STUDEX inte tillgänglighet eller teknisk användbarhet av webbplatsen eller den virusfria användningen av denna webbplats.

Ansvar
Användning av denna webbplats är på egen risk av användaren. STUDEX tar inget ansvar för eventuella skador. Detta gäller inte vid avsikt och i händelse av att ansvaret är reglerat enligt lag. Vid skada av din utrustning eller förlust av data vid användning av denna webbplats, tar STUDEX inget ansvar.

Tillämplig lag
Användarvillkoren för denna webbplats omfattas av svenska lagar. Eventuella tvister som uppstår på grund av användningen av denna webbplats omfattas av Sveriges lagar och behörighet. Studex ansvarar inte för innehållet på denna webbplats utanför Sverige eller för tillåtligheten att komma åt webbplatsen när man är utanför Sverige. Sådan tillgång är efter eget gottfinnande och risk. Användaren ansvarar för att nationell lagstiftning följs.